Privacy beleid

Laatst aangepast op 01-07-2018

Privacy Statement

MijnDuurzaamRendement

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van MijnDuurzaamRendement of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven.

 

Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

 

Ondernemer:   Fons Wolffenbuttel
Onderneming:   MijnDuurzaamRendement
Bezoekadres:   Bredasingel 254   
    6844AW Arnhem  
    Nederland
E-mail:   info@mijnduurzaamrendement.nl
     
KvK-nummer:    63468247

 

 

MijnDuurzaamRendement is verantwoordelijk voor de naleving van de AVG, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. MijnDuurzaamRendement is verantwoordelijke in de zin van de AVG. MijnDuurzaamRendement is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens MijnDuurzaamRendement, waaronder Https://mijnduurzaamrendement.nl.

 

MijnDuurzaamRendement verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

 

De door MijnDuurzaamRendement opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door MijnDuurzaamRendement. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk voor MijnDuurzaamRendement om de overeenkomst uit te voeren.

 

MijnDuurzaamRendement gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt MijnDuurzaamRendement altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

 

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Door MijnDuurzaamRendement worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

 

 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van het te leveren product: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres, bank/creditcard gegevens en ordernummer;
 • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, adres, postcode, woonplaats;
 • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;
 • voor het versturen van de nieuwsbrieven: uw naam en e-mailadres;
 • voor het behandelen van vragen en klachten: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en/of e-mailadres;

 

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt MijnDuurzaamRendement altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk door middel van de nieuwsbrief of middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@mijnduurzaamrendement.nl.

 

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

 

 • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 5 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
 • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de belastingdienst;
 • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
 • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 60 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte;
 • in het geval van de nieuwsbrief: na wederopzegging;

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan MijnDuurzaamRendement gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor MijnDuurzaamRendement, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn Verwerkersovereenkomsten van toepassing.

 

Voor het leveren van het product wordt gebruik gemaakt van een externe fulfilment partij. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het uitvoeren van de overeenkomst worden verstrekt aan de fulfilment partij.

Voor het innen van facturen wordt gebruik gemaakt van een payment provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het innen van de betalingen worden verstrekt aan de payment provider.

 

Voor het verwerken van betalingen wordt gebruik gemaakt van een boekhouder. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het verwerken van de betalingen worden verstrekt aan de boekhouder.

 

Voor het versturen van de nieuwsbrief wordt gebruik gemaakt van een e-mail service provider. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van de nieuwsbrief worden verstrekte aan de e-mail service provider.

 

Voor het versturen van de uitnodigingen tot het geven van een referentie, wordt gebruik gemaakt van Web winkelkeur. Persoonsgegevens, noodzakelijk voor het versturen van dit verzoek worden verstrekte aan de aan Web winkelkeur.

 

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@mijnduurzaamrendement.nl.

 

Het staat MijnDuurzaamRendement vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van MijnDuurzaamRendement ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor een zeer beperkte groep werknemers van MijnDuurzaamRendement. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van MijnDuurzaamRendement. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van MijnDuurzaamRendement.

 

MijnDuurzaamRendement.nl
Bredasingel 254
Arnhem 


Ons Privacy beleid kan je hier op PDF downloaden 

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »